Nieuws

jun
3

OP-Oost jaarverslag over 2021 gepubliceerd

Uit het jaarverslag blijkt dat er in 2021 in totaal 26 subsidieaanvragen zijn gehonoreerd voor een bedrag van € 49,6 miljoen. Nieuw hierbij is de toevoeging van de REACT-EU-gelden aan het programma. Eind 2021 is hiervoor nog een tweede bedrag aan middelen toegekend.

Het aantal verleende projecten staat eind 2021 op 487. In totaal ondersteunt OP-Oost met al deze projecten tot nu toe 968 bedrijven. In 2021 zijn 22 projecten afgerond. Het aantal afgeronde projecten staat daarmee eind 2021 op 353.

Kijk voor meer informatie – waaronder de publieksversie van het OP-Oost jaarverslag 2021 – op: https://www.op-oost.nl/nieuwsberichten/publieksversie-op-oost-jaarverslag-2021

Over OP-Oost
OP-Oost subsidieert innovaties die een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en het versterken van de regionale economie in de provincies Overijssel en Gelderland. Hiervoor is aan het begin van de programmaperiode € 101 miljoen beschikbaar gesteld door Europa en € 68 miljoen door het Rijk en de provincies Overijssel en Gelderland.

In reactie op de Covid-pandemie is onder de noemer REACT-EU door Europa € 102,3 miljoen toegevoegd aan het programmabudget, alsmede € 5,9 miljoen Rijkscofinanciering. Hierdoor bedraagt het totale voor subsidie beschikbare budget € 277,2 miljoen. De beschikbare middelen zijn verdeeld over de prioriteiten Economische innovatie en Slimme CO2-reductie. Voor REACT-EU is daar de prioriteit 'Groen en digitaal herstel van de economie' bijgekomen.

Het huidige programma bevindt zich momenteel overigens in de afrondende fase en het nieuwe EFRO-programma voor Oost-Nederland staat momenteel in de startblokken. De onlangs aangekondigde eerste openstelling van het 'Programma EFRO 2021-2027 Oost-Nederland' of kortweg 'EFRO Oost' staat gepland op 15 september 2022.

Terug naar overzicht