Nieuws

jun
3

Kansen voor West sluit deelplafond koolstofarme economie Flevoland

Voor het Operationeel Programma EFRO West-Nederland (OPWEST) is de aanstaande sluiting van een (deel)subsidieplafond bekendgemaakt.

Het gaat om het deelplafond van € 2.781.983 voor prioritaire as 2 'Ondersteuning van de omschakeling naar een koolstofarme economie', bedoeld voor projecten passend binnen doelstelling 3 'Verkleinen van het aandeel fossiele brandstoffen in het totale energieverbruik' van het programmadeel West-Regio die passen binnen het vigerende regionale beleid van Flevoland.

Dit deelplafond van april 2015 zal worden gesloten op 8 juni 2021 om 23:59:59 uur. Complete subsidieaanvragen die tot en met 8 juni 2021 worden ingediend binnen dit deelplafond waar nog voldoende budget is, zullen worden afgehandeld conform bestaande procedures, zo meldt het programmamanagement.

Zie ook: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-28534.html

Over het programma
Met het programma (OP-West of Kansen voor West II genoemd) wil West-Nederland bedrijfsinvesteringen in onderzoek en ontwikkeling, de toepassing van hernieuwbare energiebronnen en investeringen in energie-efficiƫntie stimuleren. Het programma is een gezamenlijk initiatief van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland en de vier steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.|

Een groot deel van het programmabudget is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), dit wordt aangevuld met de cofinanciering van de provincies, het Rijk en de projectuitvoerders. Daarnaast zijn de extra middelen die door de Europese Commissie aan West-Nederland worden verstrekt om bijstand te verlenen ter bevordering van het crisisherstel in de context van de COVID-19-pandemie en de sociale gevolgen daarvan en ter voorbereiding van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie (REACT-EU) aan het programmabudget toegevoegd.

Terug naar overzicht