Nieuws

jun
3

Tweede openstelling van de regeling Venture Challenge

Er is een nieuwe openstelling voor de regeling Venture Challenge (VC) gepubliceerd. Ook deze openstelling heeft alleen betrekking op de sector Life Sciences & Health (LSH).

Deze tweede openstelling loopt van 9 juni 2020 tot en met 14 juli 2020, met een subsidieplafond van € 104.000. De precieze data voor de bijeenkomsten van het betreffende VC-programma zullen, voor openstelling van de regeling, bekend worden gemaakt op de website van NWO.

Over de regeling
De regeling Venture Challenge beoogt meer valorisatie van kennis door sterkere benutting van onderzoeksresultaten voor markttoepassingen via het starten van bedrijven. De subsidie wordt verstrekt voor deelname aan het Venture Challenge programma (VC-programma).

Terug naar overzicht