Nieuws

jun
3

Noord-Holland verlengt openstelling voor warmtetransitie op wijkniveau

De provincie Noord-Holland heeft de openstelling van de Uitvoeringsregeling warmtetransitie gebouwde omgeving op wijkniveau 2019-2020 (WGONH) met één jaar verlengd tot en met 31 december 2021.

Tegelijk met de verlenging van de openstelling is ook de officiële looptijd van de regeling met één jaar verlengd, en wel tot en met 31 december 2022.

Over de regeling
Het doel van de regeling is Noord-Hollandse gemeenten te stimuleren om op wijkniveau verduurzaming van de warmtevoorziening te concretiseren. Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten binnen de provincie Noord-Holland die bijdragen aan:

  • het opstellen van een wijkplan warmtetransitie dat ten minste de volgende onderdelen bevat:
    • de warmtevraag van de gebouwen in de wijk, de verduurzamingsmaatregelen die gebouweigenaren moeten treffen om gebruik te kunnen maken van deze duurzame warmte en wat hiervan de geschatte kosten zijn;
    • de duurzame warmtebronnen die worden ingezet en de kosten om deze duurzame warmte beschikbaar te krijgen;
    • de aanpassingen van bestaande en aanleg van nieuwe energie-infrastructuur voor het transport van energie en de kosten hiervan; en
    • de beoogde financieringswijze van het verduurzamen van de warmtevoorziening, inclusief de kosten voor het aanpassen van gebouwen.
  • de uitvoering van het wijkplan warmtetransitie.


De subsidie bedraagt twee derde van de totale kosten van de activiteit, met een minimum van € 5000 en een maximum van € 200.000 per gemeente.

Terug naar overzicht