Nieuws

jun
3

UWV steunt onderzoek naar inkomsten van mensen met arbeidsbeperking

UWV heeft een oproep gepubliceerd in het kader van de Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013 (UWVON2013).

Subsidie in het kader van deze beleidsregels kan worden verleend voor projecten gericht op bepaalde thema's. Het thema van deze oproep is: 'Gevolgen van wisselende inkomsten voor werknemers met een arbeidsbeperking'. Er is een budget van € 150.000 beschikbaar. Hiermee kan maximaal één aanvraag worden gehonoreerd.

In het kader van de oproep wil UWV laten onderzoeken voor wie en in welke mate de verrekening van inkomsten voor mensen met een arbeidsbeperking en een uitkering van UWV of gemeenten complex is en tot ongewenste effecten, zoals oplopende schulden of minder arbeidsparticipatie leidt. Daarnaast wil UWV met de inzichten die dit onderzoek oplevert handvatten bieden om eventuele nadelige gevolgen van de inkomstenverrekening te voorkomen of op te lossen.

Het onderzoek richt zich daarmee op het in kaart brengen van de omvang en aard van de problematiek van mensen met een arbeidsbeperking en een uitkering van gemeenten of UWV die te maken hebben met wisselende inkomsten en inkomstenverrekening. Daarnaast wil UWV in beeld brengen tot welke (onwenselijke) situaties het verrekenen van wisselende inkomsten leidt. UWV denkt daarbij niet alleen aan financiële gevolgen, maar ook aan bijvoorbeeld gedragseffecten als gevolg van de inkomstenverrekening.

Projectvoorstellen moeten eerst als beknopte subsidieaanvraag worden ingediend bij UWV via UWV Marktplaats. Deze kunnen worden ingediend van 3 juni tot uiterlijk 24 juni 2019 (17.00 uur). In geval van positieve beoordeling vindt een uitnodiging plaats voor een aangevulde subsidieaanvraag. Deze kunnen worden ingediend van 19 juli tot uiterlijk 26 augustus 2019 (12.00 uur).

Over de regeling
Het doel van de Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013 is het stimuleren van onderzoek naar en het bevorderen van maatregelen die strekken tot behoud, herstel of bevordering van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid.

Terug naar overzicht