Nieuws

jun
3

Persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen op komst

Zowel werkenden als niet-werkenden kunnen binnenkort een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling aanvragen.

Zij kunnen dat inzetten om bijvoorbeeld een mbo-diploma te halen, maar ook om een sector-erkend certificaat te halen of om een cursus te volgen.

Het doel is dat meer mensen zich gaan ontwikkelen tijdens hun loopbaan, en dat ze zo beter inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. Dat schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in een brief aan de Tweede Kamer.

De arbeidsmarkt verandert in een rap tempo. Door digitalisering en globalisering komen er nieuwe banen bij, en andere verdwijnen juist. Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich hun leven lang blijven ontwikkelen, aldus de ministers.

STAP-budget
Het kabinet wil dat meer mensen daarom ook de weg vinden naar financiering voor een leven lang ontwikkelen. Daarom gaat het kabinet de fiscale scholingsaftrek vervangen door het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie). Daarmee kunnen zo'n 100.000 tot 200.000 mensen per jaar aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1000 tot € 2000 per persoon. Het streven is de regeling voor het STAP-budget rond de zomer van 2019 te publiceren.

Wie een opleiding wil doen, hoeft zich straks alleen online aan te melden voor het STAP-budget en aan te geven welke opleiding hij of zij wil volgen. Een breed scala aan opleidingen en cursussen komt daarvoor in aanmerking. Na goedkeuring van de aanvraag wordt het budget direct uitbetaald aan de opleidingsinstelling en kan de aanvrager van start gaan met de opleiding. Daardoor is het STAP-budget toegankelijk en eenvoudig in gebruik, en moet het tegelijkertijd misbruik tegengaan.

Laagdrempelig adviesgesprek
De mensen die het meeste baat hebben bij bijscholing zijn vaak ook de mensen die er het minst gebruik van maken. Zij lopen daardoor het hoogste risico om werkloos te worden of langdurig te blijven. Om deze mensen te bereiken, kijken ministers Koolmees en Van Engelshoven of zij een laagdrempelig, onafhankelijk adviesgesprek mogelijk kunnen maken. Een loopbaanadviseur kan mensen helpen om te bepalen welke opleiding nuttig is voor hun carrière.

Iedereen komt straks in aanmerking voor het STAP-budget, waarbij wel wordt gekeken of iemand niet al recht heeft op studiefinanciering of andere vormen van publieke financiering van onderwijs. Bovendien geldt dat als het totale budget al is uitgeput, nieuwe aanvragen die periode niet meer zullen worden toegekend.

Overzicht scholingsmogelijkheden
Overigens hebben ongeveer 1,3 miljoen werknemers via cao-afspraken nu ook al recht op een individueel ontwikkelbudget. Maar lang niet iedereen maakt daar gebruik van of kan daar gebruik van maken. Koolmees en Van Engelshoven werken daarom ook aan een digitaal overzicht waar iemands individuele scholingsmogelijkheden staan. Ook gaan ze de belastingregels rondom private leerbudgetten verduidelijken. En de ministers werken aan een flexibeler opleidingsaanbod, zodat een opleiding beter te combineren is met werk en privé.

Kijk voor meer informatie ook op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/03/persoonlijk-ontwikkelbudget-voor-iedereen

Terug naar overzicht