Nieuws

jun
3

Voorlichtingsbijeenkomst over R&D tender samenwerkingsprojecten MIT (MKB Innovatiestimulering Regio & Topsectoren)

Op 3 juli organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), samen met vijf regionale organisaties een voorlichtingsbijeenkomst over de MIT-tender R&D samenwerkingsprojecten. Deze tender maakt onderdeel uit van de regeling MKB Innovatiestimulering Regio & Topsectoren (MIT) en staat open van 19 mei tot 1 september 2015 voor de regionale loketten en tot 15 september voor het landelijke loket. De bijeenkomst is bestemd voor (samenwerkende) mkb-ondernemers en intermediairs die overwegen een aanvraag in te dienen.

U kunt zich vanaf 5 juni aanmelden voor de bijeenkomst. Er is plaats voor maximaal 300 bezoekers.

In 2015 stellen het ministerie van Economische Zaken en de regio’s (provincies) voor het eerst gezamenlijk het budget beschikbaar voor de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Het doel is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. Subsidie voor adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten worden ook regionaal aangeboden. Kennisvouchers en de twee TKI-instrumenten (Innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten) zijn alleen landelijk beschikbaar.

Terug naar overzicht