Nieuws

jun
3

Ruim half miljoen voor cultuurhistorie en landschap Krimpenerwaard

De provincie Zuid-Holland, het Streekfonds Krimpenerwaard en verschillende projectpartners trekken € 560.000 uit voor cultuurhistorische en landschappelijke projecten in de Krimpenerwaard. De provincie financiert de helft vanuit het Uitvoeringsprogramma Groen. De projectpartners Agrarische Natuurvereniging Weidehof, Zuid-Hollands Landschap, Natuur Coöperatie Krimpenerwaard en de gemeente Krimpenerwaard realiseren in 2015 samen 16 projecten, zoals projecten die het landschap beleefbaar maken. Een van de zestien projecten is het ontwikkelen van een nieuw lespakket en een fotoproject met basisschoolleerlingen rondom het boezemgebied bij de 6e molen achter Haastrecht. Binnen het thema ‘Vergroten van de biodiversiteit’ is aandacht voor de zwarte stern, door het aanleggen van broedputten en broedvlotjes. Verder zijn er projecten die kleine elementen in het landschap toevoegen of herstellen. Zo komen er weer streekeigen hekken die vlinders aantrekken en wordt de beplanting langs de Gouderakse Tiendweg hersteld.

In de komende jaren zal in de Krimpenerwaard meer nieuwe natuur worden ontwikkeld, aldus de provincie. Aanleg en beheer van deze nieuwe natuur doet de overheid samen met de boeren. Daarnaast wil de provincie oog houden voor cultuurhistorische en landschappelijke waarden en voor de beleving van het landschap. Het Streekfonds zal blijven zorgen voor financiering van projecten in en voor het landschap, maar gaat ook bewoners, bedrijven en partijen uit de streek stimuleren en verbinden.

Terug naar overzicht