Nieuws

jun
3

Petitie voor meer subsidie Gelders platteland

De Vereniging Kleine Kernen/Federatie Dorpshuizen Gelderland heeft vandaag, voorafgaand aan de Provinciale Statenvergadering, een petitie aangeboden aan Commissaris van de Koning Clemens Cornielje. Hierin vraagt de Vereniging de provincie om de regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen dit najaar opnieuw open te stellen, omdat de afgelopen jaren veel projecten in dorpen en kernen net buiten de boot zijn gevallen. De petitie vraagt om een extra subsidiebudget van 2,5 miljoen.

De petitie is ruim 500 keer ondertekend. De Vereniging Kleine Kernen/Federatie Dorpshuizen betreurt het dat goede projecten momenteel niet uitgevoerd kunnen worden, terwijl de plannen veel draagvlak hebben en de nodige cofinanciering ook al is geregeld. De organisatie hoopt dat de Gelderse politiek, bij de behandeling van de Voorjaarsnota op 8 juli, alsnog € 2,5 miljoen beschikbaar wil stellen.

Zie ook het persbericht van de provincie. Cornielje meldt hierin dat hij zeer sympathiek staat tegenover burgerinitiatieven en dat hij de petitie zal doorsturen naar de Staten.

Terug naar overzicht