Nieuws

jun
3

NWO financiert drie onderzoeken naar gezonde landbouwhuisdieren

NWO Aard- en Levenswetenschappen heeft drie projecten goedgekeurd binnen het programma 'Genetica, voeding en gezondheid van landbouwhuisdieren'. Dit programma valt onder de topsector Agri & Food. Het doel van het programma is om de kennis te vergroten over landbouwhuisdieren op twee gebieden: de relaties tussen genetische eigenschappen en de prestaties, en de interactie tussen voeding en darmgezondheid.


Medio 2014 was een subsidieoproep opengesteld, waarin maximaal € 750.000 NWO-financiering kon worden aangevraagd voor projecten binnen de twee bovenstaande gebieden.
NWO heeft nu de volgende drie projecten gehonoreerd:

Stimulating early foraging in piglets to accelerate their development and improve their performance around weaning - Dr. ir. J.E. Bolhuis, WUR - Dit project wil strategieën ontwikkelen die het vroege foerageergedrag van biggen stimuleren. Daarnaast bekijken de onderzoekers of en hoe dit vroege foerageren invloed heeft op de ontwikkeling van biggen;
Optimizing Flock health and performance by influencing Immune Responsiveness and the gut Microbiome by nutritional interventions in Broilers (FIRM-Broilers) - Prof. dr. J.A. Stegeman, UU - In dit project wordt middels DNA-technologie de variatie aan microbiomen bij kuikens geïnventariseerd. Dit wordt verwerkt in wiskundige modellen die veranderingen in samenstellingen van microbiomen kunnen voorspellen;
Transgenerational nutrition-based gastro-intestinal health promotion in agricultural animal husbandry - Prof. dr. ir. H.F.J. Savelkoul, WUR - Dit project wil de samenstelling bevorderen van veilige en gezonde voeding in de diervoedingsindustrie. In dit project moeten jonge landbouwhuisdieren weerbaarder worden gemaakt tegen infectieziekten.

Terug naar overzicht