Nieuws

jun
3

Fonds NutsOhra: binnenkort nieuwe oproep 'Zorg Ún Perspectief' voor jongeren met chronische aandoening

Met het programma 'Zorg Ún Perspectief' wil Fonds NutsOhra kansen vergroten voor jongeren tot 25 jaar met een chronische aandoening. In dit kader ondersteunt zij projecten die bijdragen aan samenhangende zorg en ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van onderwijs, werk en sport. De tekst van de tweede oproep tot het indienen van subsidieaanvragen voor projecten komt rond 25 juni beschikbaar. De deadline voor deze tweede oproep zal zijn 15 september 2015.

Het doel van het programma is het verkleinen van het verschil in maatschappelijk perspectief tussen jongeren met een chronische aandoening en hun gezonde leeftijdgenoten. Samen met jongeren, professionals en maatschappelijke organisaties wil Fonds NutsOhra oplossingen creëren om de barrières op het gebied van sport, school en werk te verkleinen. De vraag van de jongeren is hierbij altijd het vertrekpunt.

18 juni (10.00 tot 13.00 uur) zal het Fonds een speciale informatiebijeenkomst organiseren, bedoeld voor wie op zoek is naar handige tips om een succesvolle aanvraag in te dienen. Ook is dit een mogelijkheid om andere indieners met een vergelijkbaar idee te ontmoeten en wellicht samen in te dienen. Aanmelding voor de bijeenkomst is mogelijk bij Wendy_van_Hal@fondsnutsohra.nl. De aanmelding moet uiterlijk 8 juni binnen zijn, met vermelding of de mogelijke aanvraag betrekking heeft op het speerpunt zorg, sport, school of werk.

Begin 2015 werd een eerste oproep uitgezet, waarop 50 projectvoorstellen zijn ingediend en uiteindelijk door Fonds NutsOhra aan 7 projecten subsidie is toegekend.

Terug naar overzicht