Nieuws

jun
3

Verhoging plafond Zeeuws subsidiestelsel Natuur en Landschap

De provincie Zeeland verhoogt het subsidieplafond van het subsidiestelsel Natuur en Landschap 2014 voor een Investeringssubsidie natuur en landschap. Het plafond wordt vastgesteld op 700.000. De verhoging heeft plaats vanwege herstelmaatregelen in de Zeepeduinen op de Kop van Schouwen. De maatregelen betreffen het verwijderen van ruigtevegetatie, struweel en bomen en het uitvoeren van plagwerkzaamheden.

Het plafond van € 700.000 is bestemd voor de volgende onderdelen:
• Kwaliteitsimpuls natuurbeheertype;
• Omzetting naar een ander natuurbeheertype; en
• Verhoging natuurkwaliteit van een habitattype.

Terug naar overzicht