Nieuws

jun
3

Tweede ronde MIT regeling open

De tweede ronde voor de regeling MKB innovatiestimulering in de Topsectoren (MIT) is 3 juni opengegaan. In deze tweede ronde kunnen aanvragen voor R&D-samenwerkingsprojecten worden ingediend. De deadline is 22 september 2014. De subsidie voor R&D-samenwerkingsprojecten bedraagt 30% van de subsidiabele kosten tot maximaal 200.000 per innovatieproject en maximaal 100.000 per deelnemer.

Een MKB-bedrijf kan een aanvraag indienen voor een MIT-R&D-samenwerkingsproject, dat gericht is op de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minstens twee Nederlandse MKB-ondernemers.

De regeling MKB innovatiestimulering in de Topsectoren (MIT) is bedoeld om innovatie- en valorisatieactiviteiten van en voor het MKB in de topsectoren te ontwikkelen en te ondersteunen en wordt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Terug naar overzicht