Nieuws

jun
3

Subsidieregeling Verankering van internationale oriŽntatie en samenwerking (Vios) gepubliceerd

De subsidieregeling Verankering van internationale oriŽntatie en samenwerking (Vios) is nu officieel gepubliceerd in de Staatscourant. De Vios zal voor de duur van twee jaar, schooljaren 2014-2015 en 2015-2016, van start gaan. De eerste deadline is 1 juli 2014.

Deze deadline geldt voor curriculum gerelateerde activiteiten als vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) en tweetalig onderwijs (tto). Alle overige aanvragen die betrekking hebben op het schooljaar 2014-2015 kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2014. Aanvragen voor het schooljaar 2015-2016 kunnen worden ingediend van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015.

Het subsidieplafond bedraagt € 2.250.000 voor schooljaar 2014-2015 en € 1.500.000 voor schooljaar 2015-2016. Voor het onderwijs op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving geldt daarnaast voor zowel de schooljaren 2014-2015 als 2015-2016 een subsidieplafond van jaarlijks € 4.000 voor de lerarenopleiding en € 74.000 voor het groen vmbo bij AOC's en bij afdelingen groen van de scholengemeenschappen.

Vios is de opvolger van de regeling bevorderen van internationalisering (Bios). Vios stuurt sterker op kwaliteit. In de toetsing van subsidieaanvragen wordt met name gekeken naar de leeropbrengst en de verduurzaming daarvan. Ook de relevantie van de subsidieaanvraag voor het onderwijs van de instelling wordt beoordeeld. Vios bestaat uit de onderdelen:
• Leerlingenmobiliteit;
• Lerarenmobiliteit;
• Stages;
• Curriculumontwikkeling; en
• Nieuwe initiatieven.

Terug naar overzicht