Nieuws

jun
3

Reacties gevraagd op conceptadvies basisbedragen SDE+ 2015

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft de opdracht gekregen van het ministerie van Economische Zaken om advies uit te brengen over de basisbedragen voor de subsidieregeling SDE+ 2015. Dit advies is op 27 mei 2014 gepubliceerd voor een openbare marktconsultatie. ECN nodigt belanghebbenden uit om te reageren op het conceptadvies. Dit kan schriftelijk tot en met 20 juni a.s. Schriftelijke reacties moeten waar mogelijk voorzien zijn van onderbouwing.

ECN werkt voor dit conceptadvies samen met de onafhankelijke stichting DNV GL en TNO. De schriftelijke onderbouwing kan gedaan worden in de vorm van verifieerbare informatie (contracten, offertes, business cases) en is nodig om reacties mee te kunnen wegen in het eindadvies. Het eindadvies zal in september worden aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken.

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie SDE+ heeft als doel om op een kosteneffectieve manier stappen te zetten richting de Europese duurzame energie doelstelling van 14% in 2020.

Terug naar overzicht