Nieuws

jun
3

Negen doorbraakprojecten regeneratieve geneeskunde en stamceltherapie van start

ZonMw heeft binnen het programma Translationeel Adult Stamcelonderzoek (TAS) negen projecten gehonoreerd voor onderzoek op het gebied van regeneratieve geneeskunde en stamceltherapie. Het gaat om toekenningen binnen het deelprogramma Internationale Doorbraakprojecten. De projecten vormen een bijdrage aan de topsector Life Sciences and Health.

ZonMw is verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten, het onderdeel Aard- en Levenswetenschappen (ALW) van NWO financiert de projecten. Een verplicht onderdeel is een verblijf van minimaal 4 weken aan
een buitenlands topinstituut. Klik hier voor een overzicht van de gehonoreerde projecten.

Het doel van deze subsidieronde was het subsidiëren van risicovol onderzoek gerelateerd aan stamcellen via doorbraakprojecten, passend binnen de roadmap regeneratieve geneeskunde van de topsector Life Sciences & Health. Tijdens het verblijf in een buitenlands topinstituut kan bijvoorbeeld een gedeelte van het project worden uitgevoerd of een techniek worden aangeleerd. Door internationale samenwerking te stimuleren is de verwachting dat er sneller doorbraken worden bereikt in het stamcelonderzoek en de regeneratieve geneeskunde.

Terug naar overzicht