Nieuws

jun
3

Indiening geopend voor nieuw thema UWV Onderzoekssubsidies: Indicatie Begeleidingsbehoefte

Het UWV heeft het tweede subsidiethema van 2014 bekendgemaakt voor haar Onderzoekssubsidies. Dit thema is 'Indicatie Begeleidingsbehoefte'. Tot en met 24 juni 2014 kunnen beknopte aanvragen worden ingediend door onderzoeksinstellingen en -organisaties. Het subsidiebudget is 75.000, waarvan maximaal twee aanvragen zullen worden gehonoreerd. Achtergrond van de onderzoeksvraag is de verwachte invoering van de Participatiewet in 2015 en de begeleidingsbehoefte van de doelgroep van deze wet.
Naar aanleiding van bestaande kennishiaten, oppert het UWV de volgende onderzoeksvragen:

Welke elementen moet een instrument minimaal bevatten om tot een goede en objectieve indicatie van de begeleidingsbehoefte te komen (theoretisch kader)?
Bestaan er (nationale of internationale) instrumenten die de begeleidingsbehoefte van mensen met een structureel functionele beperking kunnen vaststellen?
Betreffen dit gevalideerde instrumenten?
Zijn deze instrumenten bruikbaar voor professionals die er mee moeten werken (artsen, psychologen, arbeidsdeskundigen)?
Zijn de instrumenten toepasbaar op de beoogde doelgroep, dat wil zeggen mensen die onder de participatiewet gaan vallen?

Met de Onderzoekssubsidies verstrekt het UWV subsidie voor het verrichten van onderzoek in het belang van arbeidsintegratie van personen met een structurele functionele beperking. De belangrijkste kennisprojecten die UWV de komende twee jaar uitvoert, zijn opgenomen in de UWV Kennisagenda 2014-2015.

Terug naar overzicht