Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
3

VSB Fonds opent stimuleringsregeling amateurkunst

Op 27 mei heeft het VSB Fonds een nieuwe Stimuleringsregeling Amateurkunst geopend. Het betreft een pilotproject. De regeling moet instellingen en verenigingen stimuleren, hun aanbod en werkwijze te vernieuwen om beter aan te sluiten op de wensen van hun deelnemers. De aanvraag kan gaan over een financiële bijdrage voor de ontwikkeling en uitvoering van nieuwe activiteiten of werkwijze. Ook aanvragen voor een bijdrage voor bijscholing of deskundigheidsbevordering komen in aanmerking. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. De regeling kent geen minimum- of maximumbijdragen. Er kan zoveel budget worden aangevraagd, als nodig is voor de realisatie van het project.

De Regeling Muziekinstrumenten en Uniformen zal vanaf 1 september 2013 komen te vervallen.

Terug naar overzicht