Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
3

Meedenken over Uitvoeringsagenda Gelderland

In de twee jaar geleden opgestelde ‘Uitvoeringsagenda 2011 en verder’ heeft de provincie Gelderland beschreven hoe zij het coalitieakkoord ‘Uitdagend Gelderland’ wil uitvoeren. Het college van Gedeputeerde Staten nodigt geïnteresseerden uit om mee te denken over de vraag hoe de bestuursstijl ‘partnerschap’ in de resterende bestuursperiode nog verder ontwikkeld kan worden.

U kunt zich tot 17 juni 2013 per via e-mail aanmelden. Via een retourmail ontvangt u de 'Uitvoeringsagenda 2011 en verder' digitaal.

In de Uitvoeringsagenda zijn doelen geformuleerd en zijn de projecten benoemd die GS wil uitvoeren om deze doelen te realiseren. Voorbeelden van projecten zijn:
• ‘Valleys’ (waarin bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheid samenwerken aan innovatie)
• IkStartSmart (voor mensen die een eigen bedrijf willen beginnen)
• het beter bereikbaar maken van regionale bedrijventerreinen. 

De Uitvoeringsagenda bevat zeven pijlers die ook in het coalitieakkoord genoemd worden:
• Economie, werk en innovatie
• Dynamische steden en regio’s
• Zorg en welzijn
• Mobiliteit
• Ruimtelijke Ordening
• Natuur en landschap
• Bestuur en financiën

Terug naar overzicht