Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
3

Jaarbericht 2012 SDE+, SDE en MEP gepubliceerd

In het jaarbericht 2012 zijn de resultaten van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+ en SDE) en de voorganger van de SDE, de subsidieregeling Milieukwaliteit van de Elektriciteitsproductie (MEP) opgenomen. De resultaten worden per categorie - biomassa, geothermie, water, wind en zon - en voor het totaal beschreven. Ook geeft het jaarbericht een kijkje achter de schermen door interviews met subsidieontvangers van de SDE+.

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie SDE+ heeft als doel om op een kosteneffectieve manier stappen te zetten richting de Europese duurzame energie doelstelling van 14% in 2020.
De SDE+ wordt vanaf 2012 gefinancierd vanuit een opslag op de energierekening en mogelijk voor een deel een kolen- en gasbelasting. Hiermee komt er een directe link tussen het gebruik van energie en de investeringen in de verduurzaming van de energievoorziening.

Technieken die voor een bedrag van € 0,15 /kWh (omgerekend € 1,035 / Nm3, € 41,7 / GJ) energie kunnen produceren, komen in beginsel in aanmerking voor subsidie. De regeling wordt gefaseerd opengesteld. In de eerste fase kunnen projecten met een basisbedrag dat lager of gelijk is aan € 0,07 /kWh (omgerekend 0,483 / Nm3, € 19,4 / GJ) subsidie aanvragen. In elke opeenvolgende fase gaat, met het overgebleven budget, deze bovengrens een stap omhoog, tot het maximum basisbedrag van € 0,15 /kWh (omgerekend € 1,035 / Nm3, € 41,7 / GJ) in de zesde fase is bereikt.

Terug naar overzicht