Nieuws

mei
3

Wijziging én openstelling vaccinatieregeling pluimvee

De wijziging betreft een kleine verlaging van de bijdrage per vaccindosis tegen Salmonella enteritidis en Salmonella typhimurium: deze bijdrage wordt verlaagd van € 0,048 naar € 0,044. Dit is het tarief dat dit jaar maximaal toegekend mag worden op grond van Europese voorschriften en houdt verband met de prijzen van de vaccins die momenteel op de markt zijn.

De nieuwe openstelling loopt van 16 mei 2022 tot en met 31 januari 2023. Het subsidieplafond voor deze periode bedraagt € 5 miljoen.

Over de regeling
Het doel van de regeling is het terugdringen van besmettingen van pluimvee met salmonella, door te stimuleren dat pluimveehouders pluimvee vaccineren tegen Salmonella enteritidis en/of Salmonella enteritidis en Salmonella typhimurium.

De subsidie bedraagt € 0,028 per vaccindosis tegen Salmonella enteritidis en € 0,044 per vaccindosis tegen Salmonella enteritidis en Salmonella typhimurium.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Terug naar overzicht