Nieuws

mei
3

Subsidie voor samenwerken aan gezonde kalverketen

Het doel van deze nieuwe regeling is het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe concepten in de kalverketen die bijdragen aan een verbetering van het dierenwelzijn en de diergezondheid én deze concepten in de praktijk te testen. Voor de regeling is een budget van € 10 miljoen beschikbaar.

Aanvragen kunnen worden ingediend door samenwerkingsverbanden die bestaan uit minimaal één melkveehouder, slachter en afzetkanaal, waar nodig aangevuld met andere partijen uit de kalverketen.

Subsidie kan worden aangevraagd voor het uitvoeren van een project dat bestaat uit:

  • het gezamenlijk ontwikkelen, toetsen en demonstreren van nieuwe concepten in de kalverketen die moeten leiden tot een verbetering van het dierenwelzijn en de diergezondheid van kalveren;
  • het formuleren van een projectplan voor het bereiken van toekomstbestendige landbouw in de kalverketen;
  • de uitvoering van een proefproject ter uitvoering van een projectplan;
  • monitoring van en gegevensverzameling over de uitvoering en resultaten van een proefproject;
  • kennisverspreiding van de verworven kennis van de resultaten van een proefproject.


Het proefproject moet bijdragen aan één van de vier volgende thema’s:

  • thema ‘loyaal aan lokaal’ waarbij de melkveehouder zijn kalveren rechtstreeks, zonder tussenkomst van een verzamelcentrum, aan een kalverhouder levert en de kalveren worden gehouden volgens een gezamenlijk gezondheidsplan van de melkvee- en kalverhouder;
  • thema ‘maximaal integraal’ waarbij kalveren tot de leeftijd van drie maanden oud bij de melkveehouder blijven;
  • thema ‘thuis en tevreden’ waarbij de kalveren bij de melkveehouder blijven tot ze geslacht worden; of
  • thema ‘gezonde kalverketen overig’ waarbij de aanvrager onderbouwt welke verandering in de keten op welke wijze zal leiden tot een verbetering van de gezondheid en het welzijn van kalveren.


De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten voor de oprichting van een projectmatig samenwerkingsverband en het gezamenlijk formuleren van een projectplan én de uitvoering van een proefproject. Voor het doen van fysieke investeringen bedraagt de subsidie 40% van de subsidiabele kosten. De subsidie bedraagt minimaal € 75.000 en ten hoogste € 1 miljoen per proefproject.

Aanvragen kunnen van 16 mei 2022 tot en met 27 juni 2022 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Aanvragen worden gerangschikt.

Terug naar overzicht