Nieuws

mei
3

SABE open voor kennisoverdracht samenwerkingsverbanden

Verder is het onderdeel nu opnieuw gepubliceerd als Hoofdstuk 4, Titel 4.10 van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies (REES). Voorheen viel het onderdeel, net als de rest van de SABE-regeling, onder Hoofdstuk 2, Titel 2.4 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (KEZS).

Reden voor deze bijzondere constructie is de eenmalige EU-cofinanciering in de transitieperiode POP3+, waardoor er voor 2022 een budget beschikbaar gesteld is vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Deze EU-middelen zijn specifiek voor het onderdeel projectsubsidies voor kennisoverdracht in praktijknetwerken. Hierdoor is het nodig om dit onderdeel in te voegen in de REES.

Naast deze wetstechnische verschuiving, zijn er ook enkele voorwaarden aangepast:

  • projecten vanaf € 50.000 komen in aanmerking voor projectsubsidies (dit was vanaf € 15.000);
  • aanvragers kunnen twee keer per jaar een voorschot van de goedgekeurde subsidie aanvragen (dit waren automatische voorschotten);
  • de looptijd van de projecten is maximaal twee jaar (dit was drie jaar).


Tot slot wordt het onderdeel opnieuw opengesteld. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 juni 2022 tot en met 14 juli 2022. Er zijn twee deelplafonds vastgesteld:

  • Kringlooplandbouw - onderdeel a: (stikstof)emissie en hergebruik nutriënten: € 3,6 miljoen;
  • Kringlooplandbouw - overige onderdelen en Duurzaam Ondernemerschap (alle onderdelen): € 3,6 miljoen.

Terug naar overzicht