Nieuws

mei
3

Overijssel verhoogt aantal subsidieplafonds voor 2022

Het subsidieplafond 2022 voor de Subsidieregeling lokale energie-initiatieven 4.0 is verhoogd van € 176.267 naar € 276.267, en het subsidieplafond 2022 voor de Subsidieregeling stimulering toekomstbestendige verduurzaming Agro&Food sector is verhoogd van € 500.000 naar € 750.000.

Over de regelingen
Met de Subsidieregeling lokale energie-initiatieven 4.0 wil de provincie Overijssel bijdragen aan het stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie. Dit door het vergroten van de realisatiekracht van lokale energie-initiatieven.

Het doel van de Subsidieregeling stimulering toekomstbestendige verduurzaming Agro&Food sector is om initiatieven te ondersteunen die kringlooplandbouw in praktijk brengen bij een grote groep bedrijven of hiervoor een verdienmodel realiseren én de kennis en ervaringen hierover delen met de sector.

Terug naar overzicht