Nieuws

mei
3

Nieuwe regeling voor beter aanbesteden gepubliceerd

In aanmerking voor subsidie komen (samenwerkingsverbanden van twee of meer) gemeenten, mkb-ondernemers, brancheorganisaties of ondernemersverenigingen.

Subsidie kan worden aangevraagd voor een project dat een bijdrage levert aan de verdere professionalisering van de aanbestedingspraktijk door het identificeren en oplossen van knelpunten door middel van:
  • het bevorderen van de dialoog en de samenwerking tussen publieke opdrachtgevers en ondernemers;
  • het verhogen van de relevante kennis van publieke opdrachtgevers of ondernemers; of
  • het bevorderen van de toepassing van relevante kennis, methodieken, en instrumenten aan de kant van publieke opdrachtgevers of ondernemers.

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 25.000.

Aanvragen kunnen van 15 juni 2022 tot en met 26 september 2022 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor deze openstelling is een budget van € 400.000 beschikbaar.

Terug naar overzicht