Nieuws

mei
3

Minimale subsidiebedrag samenwerkingsverbanden SLIM-regeling verhoogd

Er is een wijziging van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector (SLIM) gepubliceerd.

Naast het doorvoeren van een aantal (technische) wijzigingen is het minimale subsidiebedrag verhoogd.

Voorheen gold voor zowel individuele mkb-ondernemingen, grootbedrijven als samenwerkingsverbanden een minimum subsidiebedrag van € 5000. Bij nader inzien ligt deze relatief lage ondergrens voor samenwerkingsverbanden niet voor de hand. Bij het opstellen van de regeling is er bewust voor gekozen het mogelijk te maken voor samenwerkingsverbanden een aanvraag in te dienen, om zo ook initiatieven op grotere schaal te kunnen stimuleren, bijvoorbeeld voor een hele sector of regio. In het eerste aanvraagtijdvak voor samenwerkingsverbanden zijn echter relatief veel aanvragen ingediend die eveneens als individuele aanvraag hadden kunnen worden ingediend. Om te stimuleren dat de middelen bedoeld voor het aanvraagtijdvak voor samenwerkingsverbanden ook daadwerkelijk worden ingezet waarvoor is beoogd wordt de ondergrens voor samenwerkingsverbanden vergroot.

Gekozen is voor een minimum subsidiebedrag van € 125.000. Aangezien de regeling uitgaat van verplichte cofinanciering voor samenwerkingsverbanden van 40%, betekent dit dat de gemaakte kosten minimaal € 208.333 moeten bedragen. In de regeling is dit afgerond naar € 210.000.

Over de regeling
Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector is het leveren van een bijdrage aan initiatieven in mkb-ondernemingen en in grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen.

Terug naar overzicht