Nieuws

mei
3

Grote belangstelling voor REACT-EU in Zuid-Nederland

De eerste openstellingen binnen REACT-EU voor Zuid-Nederland hebben tot ruim 100 projectaanvragen geleid.

Tijdens de gerichte openstelling van 29 maart tot en met 16 april 2021 werden al ruim 40 projecten ingediend bij Stimulus Programmamanagement. Ook voor de landsdelige openstelling, welke opende op 26 april 2021, was veel animo. Voor de zuidelijke provincies: Noord-Brabant, Limburg en Zeeland, zijn ruim 60 projectaanvragen ontvangen. Dit betekent dat alle subsidieplafonds zijn overschreden of worden ingevuld.

De komende maanden zullen de deskundigencommissies zich buigen over de beoordeling van alle ingediende projecten en hierover advies uitbrengen. Er wordt gestreefd om aan het begin van de zomer uitsluitsel te kunnen geven aan alle projecten.

REACT-EU is door de Europese Commissie in het leven geroepen om op een groene, digitale en veerkrachtige manier te herstellen van de coronapandemie. Voor de Zuid-Nederlandse provincies is in totaal € 50 miljoen beschikbaar. De subsidieregeling wordt uitgevoerd binnen de kaders van de Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (SOPZUID).

Zie voor meer informatie: https://www.stimulus.nl/opzuid/grote-belangstelling-voor-europees-coronaherstelprogramma-react-eu-in-zuid-nederland/

Terug naar overzicht