Nieuws

mei
3

Stand van zaken Investeringssubsidie duurzame energie op 1 mei

De regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is met ingang van 1 januari 2019 weer doorlopend geopend voor het indienen van aanvragen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt nu dat er van januari tot en met april 2019 in totaal 13.768 aanvragen zijn ingediend voor 20.959 apparaten. De deels geschatte claim van deze aanvragen bedraagt € 42 miljoen.

Het subsidiebudget voor ISDE in 2019 bedraagt € 100 miljoen. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel en de energieprestatie. De exacte bedragen staan in de apparatenlijsten.

Zie ook: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde/stand-van-zaken-isde

Over de regeling
Het doel van de regeling Investeringssubsidie duurzame energie is het stimuleren van de productie van duurzame energie door middel van met name relatief kleine productie-installaties die geen gebruik kunnen maken van het Besluit stimulering duurzame energie (SDE+).

Terug naar overzicht