Nieuws

mei
3

Budget Friese regeling handelsmissie & beursdeelname overschreden

Het voor de Subsidieregeling International Business Fryslân, handelsmissie & beursdeelname 2018-2019 (IBHBFR18) beschikbare budget lijkt inmiddels te worden overschreden op basis van de reeds ontvangen (volledige) subsidieaanvragen.

Aanvragers die nu nog een aanvraag indienen moeten er daarom rekening mee houden dat hun subsidieaanvraag geweigerd zal worden in verband met overschrijding van het subsidieplafond, zo meldt de provincie Friesland.

Zie ook: https://www.fryslan.frl/subsidies/subsidies-regelingen_3217/item/handelsmissie-beursdeelname-2018-2019_463.html

Over de regeling
De regeling heeft als doel het stimuleren van exportactiviteiten van mkb-ondernemingen in de provincie Friesland, teneinde de exportwaarde en het aantal exporterende bedrijven in de provincie Friesland te versterken.

Terug naar overzicht