Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
3

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden opent nieuwe subsidieregeling voor water- en bodembeheer

Het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden heeft de Stimuleringsregeling Regionaal partnerschap voor water en bodem opengesteld voor aanvragen. De regeling is bedoeld voor (samenwerkingsverbanden van) agrariërs, eigenaren van gronden met bestemming landbouw of grondgebruikers met bestemming landbouw. Het subsidieplafond wordt jaarlijks vastgesteld. Voor 2018 is in totaal € 210.000 beschikbaar.

Van dit bedrag is € 110.000 bestemd voor maatregelen waarmee de kwaliteit van het oppervlaktewater kan worden verbeterd en € 100.000 voor maatregelen, gericht op het voorkomen van bodemdaling. Indien een van beide subsidieplafonds op 1 december nog niet geheel is benut, kan het resterende bedrag voor alle maatregelen worden ingezet.

 

De subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd voor activiteiten binnen het beheergebied van het waterschap. Het moet hierbij gaan om (niet) productieve investeringen in het landelijk gebied, die betrekking hebben op landbouw-, water-, bodem- en klimaatdoelen. De investeringen moeten voorkomen op de BOOT-lijst in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). 

Terug naar overzicht