Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
3

Friesland maakt nieuwe openstelling en wijzigingen bekend voor 'Iepen Mienskipsfûns' voor verbetering leefbaarheid

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben de eerder aangekondigde openstelling en wijzigingen gepubliceerd voor het Friese Iepen Mienskipsfûns. Aanvragen kunnen worden ingediend van 7 mei tot en met 1 juni 2018. Met deze regeling kan subsidie aangevraagd worden voor initiatieven, die bijdragen aan de leefbaarheid van wijk, dorp, stad of regio. Er zijn budgetten vastgesteld voor zowel kleine als grote maatschappelijke initiatieven.

Als gevolg van de nieuwe gemeentelijke herindeling van de provincie, zijn de verschillende gebieden, waarbinnen de subsidie kan worden aangevraagd, herzien. De budgetten zijn als volgt: 

 • Voor de Waddeneilanden (per 1 januari 2018 bestaande uit de gemeenten Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland):
  • € 65.000 voor kleine, maatschappelijke initiatieven en evenementen, en
  • € 230.000 voor grote maatschappelijke initiatieven;
 • Voor Noordoost Fryslân (per 1 januari 2018 bestaande uit de gemeenten Ferweradiel, Dongeradeel, Dantumadiel, Kollumerland c.a., Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel): 
  • € 92.500 voor kleine, maatschappelijke initiatieven en nieuwe evenementen, en
  • € 200.000 voor grote maatschappelijke initiatieven;
 • Voor Noordwest Fryslân (per 1 januari 2018 bestaande uit de gemeenten Harlingen, de Waadhoeke en Leeuwarden):
  • € 92.500 voor kleine, maatschappelijke initiatieven en evenementen, en
  • € 200.000 voor grote maatschappelijke initiatieven;
 • Voor Zuidwest Fryslân (per 1 januari 2018 bestaande uit de gemeenten de Fryske Marren en Súdwest Fryslân):
  • € 0 voor kleine, maatschappelijke initiatieven en evenementen, en
  • € 200.000 voor grote maatschappelijke initiatieven;
 • Voor Zuidoost Fryslân (per 1 januari 2018 bestaande uit de gemeenten Smallingerland, Opsterland, Weststellingwerf, Ooststellingwerf en Heerenveen):
  • € 112.500 voor kleine, maatschappelijke initiatieven en evenementen, en
  • € 180.000 voor grote maatschappelijke initiatieven.

Het subsidieplafond voor kleine maatschappelijke initiatieven en evenementen voor de regio Zuidwest Fryslân wordt vastgesteld door het bestuur van de gemeenten de Fryske Marren en Súdwest Fryslân. De nieuw gehanteerde indeling van de gebieden is alleen van toepassing voor de aanvragen die worden ingediend in de tenderperiode vanaf 7 mei. Voor eerder ingediende aanvragen wordt de oude gebiedsindeling nog gebruikt. 

Terug naar overzicht