Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
3

Subsidieplafond Niet-productieve investeringen water Noord-Holland 2016 verhoogd

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het budget voor de POP3-regeling Niet-productieve investeringen water Noord-Holland 2016 verhoogd van € 14.500.000 naar € 31.522.572,50. Er wordt dus een overprogrammering mogelijk gemaakt van € 17.022.572,50. Niet-productieve investeringen water is één van de paragrafen van de Uitvoering POP3-subsidies Noord-Holland, de provinciale uitwerking van het plattelandsontwikkelingsprogramma voor de periode 2014-2020.

Verder is besloten om, als onderdeel van de overprogrammering, het project ‘natuurvriendelijke oevers Ilperveld’ van Landschap Noord-Holland te dekken ten laste van de reserve Groen voor € 1.200.000. Binnenkort wordt het subsidieplafond gepubliceerd in het Provinciaal blad.

 

Met de Subsidie niet-productieve investeringen water verstrekt Noord-Holland subsidie voor niet-productieve investeringen in het landelijk gebied die betrekking hebben op de (her)inrichting of transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen. De subsidie kan alleen worden verstrekt, indien de niet-productieve investeringen een directe link met de landbouw hebben. Een niet-productieve investering is een investering die niet leidt tot een aanzienlijke stijging van de waarde of de rentabiliteit van het landbouwbedrijf of een andere onderneming.

Terug naar overzicht