Nieuws

mei
3

Stand van zaken Subsidie energiebesparing eigen huis op 1 mei 2017

Op 15 september 2016 ging de Subsidie energiebesparing eigen huis van start. Op 26 april 2017 liet de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) weten dat het voor eigenaar-bewoners geen zin meer om een subsidieaanvraag in te dienen. Het voor hen bestemde subsidieplafond is ruim overvraagd. Het budget voor Vereniging van Eigenaren (VvE) biedt nog voldoende ruimte.

Door VvE's is op dit moment € 1.305.744 aangevraagd. Het beschikbare budget bedraagt € 6.000.000. Klik hier voor het overzicht. 

 

De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis stimuleert de energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector. Binnen deze regeling kan subsidie worden verstrekt voor:

  • energiebesparende maatregelen: isolatie van dak, gevel, spouwmuur, vloer / bodem en het aanbrengen van hoogrendementsglas;
  • aanvullende maatregelen: isolerende deuren en kozijnen: aanvullende subsidie op de energiebesparende maatregelen; 
  • zeer energiezuinig pakket: het totale huis wordt voorzien van maatregelen: bonus bovenop bovengenoemde subsidies.

De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties.

Terug naar overzicht