Nieuws

mei
3

Noord-Holland stelt regeling onderzoeken herbestemming en duurzaamheidstoepassingen monumenten vast

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben de uitvoeringsregeling subsidie onderzoeken herbestemming en duurzaamheidstoepassingen monumenten Noord-Holland 2017 vastgesteld. Voor 2017 zal er een budget beschikbaar zijn van € 100.000.

De uitvoeringsregeling en het subsidieplafond worden beiden binnenkort gepubliceerd in het Provinciaal blad.

Terug naar overzicht