Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
3

Limburg stelt openstellingsbesluiten van landbouwparagrafen vast

Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg hebben openstellingsbesluiten vastgesteld van vijf landbouwparagrafen van de Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 Limburg. De projecten die hieronder vallen, dragen bij aan de uitvoering van vooral het Investeringsprogramma Limburgse Land en Tuinbouw Loont 2 (LLTL2) en aan het provinciaal Waterplan 2016-2021.

De besluiten worden binnenkort gepubliceerd in het Provinciaal blad.

Terug naar overzicht