Nieuws

mei
3

Friesland publiceert regeling voor aanleg glasvezel buitengebied

De provincie Friesland heeft de regeling 'Achtergestelde lening aanleg NGA-netwerk' bekendgemaakt. Hiermee kan zij onder marktconforme voorwaarden een achtergestelde lening verstrekken van maximaal € 35 miljoen aan een marktpartij, voor de aanleg van glasvezel in de buitengebieden van Fryslân. Omdat er sprake is van een achtergestelde lening, betekent dit dat er ook een primaire lening van een erkende kredietinstelling noodzakelijk is.

Doel van de regeling is om binnen drie jaar een NGA-netwerk in het buitengebied van Fryslân te realiseren. 

 

De lening kan worden verstrekt voor het aanleggen van de fysieke infrastructuur en het belichten en routeren van een NGA-netwerk in het buitengebied. De lening heeft een looptijd van maximaal twintig jaar. De lening bedraagt maximaal de hoogte van de lening die door een erkende kredietinstelling wordt verstrekt, tot een maximum van 50% van de totale investeringskosten.

 

Aanvragen kunnen worden ingediend van 18 juli 2017 tot 21 augustus 2017. Ingediende aanvragen worden gerangschikt op basis van verschillende toetsingscriteria. De lening kan uitsluitend worden verstrekt aan de aanvrager met de hoogst gerangschikte aanvraag.

Terug naar overzicht