Nieuws

mei
3

Economic Board Groningen opent subsidieregeling voor innovatieve MKB-ondernemers

Om het ondernemers- en investeringsklimaat in Noord-Groningen te versterken biedt de Economic Board Groningen (EBG) financiële steun aan MKB-ondernemers die nieuwe producten, diensten of procedés ontwikkelen. Uw bedrijf is in één van de volgende gemeenten gevestigd; Eemsmond, Appingedam, Delfzijl, Slochteren, Winsum, Ten Boer, Bedum - De Marne of Loppersum. Of u gaat zich met uw bedrijf in één van deze gemeenten vestigen of hier ondernemingsactiviteiten uitvoeren.

De subsidie is maximaal 50% van de in aanmerking komende kosten met een maximum van € 50.000. De bijdrage wordt verhoogd met € 25.000 indien als onderdeel van het project gebruik wordt gemaakt van een proeftuinfaciliteit die onafhankelijk is van de aanvrager en de daaraan verbonden kosten meer dan 35% van de totale kosten van het project zijn. Kosten die in aanmerking komen voor subsidie zijn:

  • Personeelskosten tegen een vast uurtarief van € 60,00;
  • Huurkosten van faciliteiten, apparatuur en uitrusting;
  • Kosten van contractonderzoek, deskundigheid, kennis en octrooien die worden gekocht bij of waarvoor een licentie wordt verleend door externe bronnen; 
  • Kosten van materiaal.

De subsidie wordt niet verstrekt als de in aanmerking komende kosten lager zijn dan € 2.500. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2017. Het beschikbare budget bedraagt € 500.000.

Terug naar overzicht