Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
3

Drenthe komt met aangepaste regeling voor realisatie snel internet

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben de 'Uitvoeringsregeling aanleg breedband 2017' vastgesteld. De regeling is bedoeld om snel internet te realiseren in gebieden waar dit nu nog niet aanwezig is en vloeit voort uit ervaringen met eerdere regelingen. De belangrijkste wijziging in de nieuwe regeling is dat de ondergrens is gesteld op 2.000 potentiële aansluitingen, om voor een lening in aanmerking te komen. Dit moet de exploitatie van de netwerken op langere termijn rendabel maken en houden.

Het Breedbandplatform VerbindDrenthe zal de komende tijd snel internet-initiatieven meer gaan ondersteunen. Een aantal initiatieven ervaart belemmeringen, omdat zij onvoldoende capaciteit en middelen heeft. VerbindDrenthe gaat een netwerkontwerp laten maken voor heel Drenthe en er zal straks een pool met experts beschikbaar zijn voor de inhoudelijke ondersteuning van initiatieven.

 

De wens van Gedeputeerde Staten is dat voor iedereen in de ‘witte gebieden’ in Drenthe snel internet beschikbaar is. Financiering door de provincie van ‘grijs gebied’ is onder voorwaarden mogelijk, maar is en blijft beperkt. De provincie financiert alleen in grijs gebied als dit het meest efficiënt is om bij witte aansluitingen te komen. Bovendien zijn voor de aanleg van snel internet naar grijze adressen andere financiers nodig, zoals bijvoorbeeld gemeenten en banken. De provincie financiert maximaal 50% onder marktconforme voorwaarden. In de nieuwe regeling zijn daarnaast de voorwaarden voor het verkrijgen van de provinciale lening verduidelijkt.

Terug naar overzicht