Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
3

Stimuleringsregeling wonen en zorg gewijzigd voor betere uitvoerbaarheid

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een wijziging van de Stimuleringsregeling wonen en zorg (SWZ) ?gepubliceerd.

Aanleiding voor de wijziging is dat de uitvoering van de regeling enkele knelpunten opleverde met betrekking tot de planontwikkel- en bouw- en nafinancieringsfase. Het is gebleken dat de banken zeer grote moeite hadden om de uitvoering van de regeling in te passen in hun bestaande systemen.

Om dit probleem op te lossen zijn enkele aanpassingen gedaan. Zo gaat RVO een grotere rol spelen in de uitvoering van de regeling voor de planontwikkelfase door, in plaats van garanties, zelf leningen te gaan verstrekken. Verder vragen initiatiefnemers in de bouw- en nafinancieringsfase de borgstelling op de lening van de financier aan bij de RVO. Ook nieuw is dat, naast banken, ook andere door de minister aangewezen kredietverstrekkers een borgstellingsovereenkomst met RVO kunnen afsluiten.

Planontwikkelfase
In de planontwikkelfase gaat het om relatief lage kredieten, met een relatief hoog risicoprofiel en in verhouding hoge kosten in verband met de zorgplicht van banken voor klanten. Daarbij waren er hoge kosten om de regeling te verwerken in de systemen van de banken.

Aanvragers kunnen met de wijziging van de regeling kiezen om een planontwikkellening tegen marktconforme jaarrente aan te vragen bij RVO. De leningen worden terugbetaald op het moment dat een hypotheek wordt afgesloten. Doordat de leningen gemiddeld na drie jaar worden terugbetaald, komt er op dat moment weer geld beschikbaar voor nieuwe leningen.

Gedurende de looptijd van de lening wordt rente hierop bijgeschreven, waardoor het maximum van de openstaande schuld boven de € 200.000 kan uitkomen.

Bouw- en nafinancieringsfase
Ook de verwerking van de bouw- en nafinancieringsfase in de systemen van de banken leidt tot hoge kosten. Dit komt vooral omdat onderdelen van de regeling leiden tot afwijkingen van het reguliere proces van kredietverlening door banken. Samen met de banken is daarom bekeken hoe de regeling zo kon worden vormgegeven dat de elementen van de regeling blijven bestaan, maar de uitvoering voor hen sterk wordt vereenvoudigd. Hiertoe dienen initiatiefnemers de borgstelling op een lening aan te vragen bij RVO en zullen financiers niet langer een rol spelen in de afdracht van de premie voor de borgstelling. RVO brengt dit rechtstreeks in rekening bij de WZ-ondernemer. In de kern verandert dit onderdeel van de regeling hiermee niet, maar krijgt RVO een grotere rol in de uitvoering van de regeling.

Daarbij kan het zijn dat ook andere betrouwbare kredietverstrekkers een rol zouden willen spelen in de kredietverstrekking. Om dit mogelijk te maken is de regeling op dit punt ook uitgebreid.

Aanpassing plafond borgstellingen
Door de verstrekking van leningen door RVO is er in totaal een lager bedrag beschikbaar voor borgstellingen. Waar bij een borgstelling pas een beroep op de beschikbare middelen wordt gedaan nadat er een situatie is opgetreden dat een bank een beroep op de borgstelling doet, wordt met de voorgestelde wijzigingen direct geld uitgeleend aan partijen. Ten gevolge hiervan zal het plafond voor de borgstellingen in 2021 daarmee uitkomen op € 100 miljoen. Hiertegenover is € 50 miljoen beschikbaar om eventuele verliezen op te vangen. Dit plafond heeft in de aangepaste regeling alleen nog betrekking op borgstellingen voor de bouw- en nafinancieringsfase.

Over de regeling
Het doel van de Stimuleringsregeling wonen en zorg is het stimuleren van de ontwikkeling en totstandkoming van vernieuwende, kleinschalige en geclusterde woonzorgarrangementen voor mensen met laag- of middeninkomen met levensloopbestendige of gemakkelijk aanpasbare woningen.

Terug naar overzicht