Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
3

MENA Scholarship programme 2020 gepubliceerd

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het MENA Scholarship programme 2020 gepubliceerd.

Het MENA-beurzenprogramma (ook wel bekend onder de afkorting MSP) is onderdeel van het Shiraka-programma (zie NFRP). Shiraka streeft naar een duurzame transitie in de Arabische regio.

Het MENA-beurzenprogramma heeft tot doel een bijdrage te leveren aan duurzame democratische transitie in de Arabische regio aan de hand van capaciteitsopbouw voor mid-career professionals uit de Arabische regio, die werkzaam zijn bij de overheid, NGO’s of in de private sector. Naast een instrument voor capaciteitsopbouw in specifieke vakgebieden waarbinnen kennisbehoefte bestaat, fungeert het MSP als instrument voor de posten om publieksdiplomatie te beoefenen in hun ambtsgebied. De relaties met de betreffende landen worden op deze wijze versterkt.

De ervaring die de bursalen opdoen tijdens de training of cursus in Nederland versterkt bovendien het beeld van Nederland als kennisland en draagt bij aan positieve beeldvorming over Nederland.

De MENA-subsidies worden in eerste instantie door Nuffic verstrekt aan Nederlandse hoger onderwijsinstellingen, om hiermee beurzen aan te bieden aan kandidaten uit de geselecteerde doellanden van de MENA-regio, te weten: Algerije, Egypte, Irak, Iran, Jordanië, Libanon, Libië, Marokko, Syrië en Tunesië.

Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet de Nederlandse hoger onderwijsinstelling korte (tussen de twee weken en drie maanden) Engels-, Frans- en Spaanstalige cursussen aanbieden op het niveau van hoger onderwijs of universitair onderwijs in de vakgebieden Economics, Commerce, Management and Accounting, Agriculture and Environment, Mathematics, Natural sciences and Computer sciences, Engineering, Law Public Administration, Public order and Safety, Humanities, Social sciences and Communication Arts.

Het programma richt zich op kandidaten die voldoen aan de volgende criteria:

  • de kandidaat is een mid-career professional (tot 45 jaar);
  • de kandidaat is werkzaam in één van de doellanden van het MENA-beurzenprogramma, waarbij voor kandidaten uit Syrië (evenals overigens voor kandidaten uit de andere landen) geldt dat zij dienen te wonen en werken in één van de overige doellanden (Algerije, Egypte, Irak, Iran, Jordanië, Libanon, Libië, Marokko en Tunesië);
  • de kandidaat is niet werkzaam voor een organisatie die beschikt over eigen mogelijkheden voor stafontwikkeling;
  • de kandidaat is toegelaten tot de korte cursus waarvoor door de instelling subsidie wordt aangevraagd;
  • de werkgever van de kandidaat ondersteunt de beursaanvraag middels een positieve referentie;
  • de kandidaat is in bezit van een geldig identiteitsbewijs;
  • een government statement maakt onderdeel uit van de beurs-aanvraag; indien deze door de lokale overheid verplicht is voor de doelgroep;
  • de kandidaat mag niet meer dan één beurs ontvangen voor cursussen die tegelijkertijd plaatsvinden.


Voor de looptijd van het programma (tot en met 30 juni 2020) is een subsidieplafond van € 441.000 beschikbaar voor activiteiten gericht op het verstrekken van beurzen.

De kandidaat vraagt de MSP-beurs zelf aan bij één van de deelnemende onderwijsinstellingen. De instelling toetst of de kandidaten voldoen aan de toelatingseisen van de betreffende cursus of training en of de kandidaat voldoet aan de criteria voor de doelgroep. De instelling bepaalt vervolgens voor welke kandidaten zij subsidie aanvraagt voor het verstrekken van een MSP-beurs. Deze aanvragen worden digitaal ingediend bij Nuffic. Per jaar zullen twee aanvraagrondes worden opengesteld, in de maanden april en november. Per aanvraagronde kunnen instellingen voor een maximaal aantal beurzen subsidie ontvangen.

Nuffic zal naar verwachting in april 2020 de aanvraagronde openstellen.

Terug naar overzicht