Nieuws

apr
3

SBIR oproep voor Milieuvriendelijke sportvelden gepubliceerd

RVO heeft een nieuwe SBIR oproep (Small Business Innovation Research Programma) geopend. Ondernemers worden uitgenodigd nieuwe producten en diensten te ontwikkelen voor de ontwikkeling van milieuvriendelijke sportvelden. U kunt een offerte indienen binnen twee thema's: Hoogwaardig recyclebare kunstgras sportvelden en Bescherming tegen onkruiden en andere problemen op sportvelden. De inschrijving sluit op 20 mei 2019.

Het totaalbudget voor voor deze oproep is € 2.800.000. Dit is als volgt verdeeld:

  • voor thema 1 Hoogwaardig recyclebare kunstgras sportvelden is het budget € 1.750.000 waarvan € 250.000 voor Fase 1 en €1.500.000 voor fase 2;
  • voor thema 2 Bescherming tegen onkruiden en andere problemen op sportvelden is het budget € 1.050.000 waarvan € 250.000 voor Fase 1 en € 800.000 voor fase 2.

Meer informatie over deze oproep vindt u op Tenderned. De aanvraagdocumenten kunt u downloaden bij mijn.rvo.nl

 

Op donderdag 18 april 2019 van 15:00 - 17:30 uur organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in Den Haag een informatiebijeenkomst. U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar sbir@rvo.nl met de vermelding van uw gegevens en welke personen de bijeenkomst zullen bijwonen.

 

Via het SBIR programma ontwikkelen midden- en kleinbedrijven (mkb) in opdracht van de overheid innovaties die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. SBIR projecten worden aanbesteed via een tender, waarbij onderscheid wordt gemaakt in drie fasen, haalbaarheid (1), onderzoek en ontwikkeling (2) en het marktrijp maken van een product, proces of dienst (3):

  • in een haalbaarheidsstudie (fase 1) onderzoekt een ondernemer de haalbaarheid van een onderzoeks- en ontwikkelingstraject. In deze fase wordt de technische, economische en organisatorische haalbaarheid van het project onderzocht. Het onderzoek is bedoeld om onzekerheden weg te nemen, alvorens een onderzoek- en ontwikkelingstraject te starten. Een haalbaarheidsonderzoek duurt maximaal 6 maanden;
  • in fase 2 gaat het om het daadwerkelijke onderzoek en ontwikkeling tot een eerste prototype dat nog niet voor commerciële doeleinden kan worden aangewend. Het onderzoeks- en ontwikkeltraject duurt maximaal 2 jaar.

De overheid geeft opdracht voor en financiert fase 1 en 2. De marktintroductie is geen onderdeel van SBIR.

Terug naar overzicht