Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
3

Brabant wijzigt regeling provinciaal milieu- en waterplan

De provincie Noord-Brabant heeft de tiende wijzigingsregeling van de Subsidieregeling provinciaal milieu- en waterplan gepubliceerd. Het gaat om een wijziging in de regelingen Robuuste en toekomstbestendige watersystemen en Zicht op wijst. Het budget voor klimaatrobuuste watersystemen in het beheergebied DHZ in de vorm van fysieke maatregelen en sociale innovaties wordt verhoogd van € 2.280.000 naar € 8.000.000. Voor Zicht op wijst komt dit jaar een nieuwe openstelling.

Aanvragen voor Zicht op wijst kunnen worden ingediend van 4 april tot en met 11 december 2019. De minimale subsidie bedraagt voor de nieuwe openstelling € 2.500. Dit was € 5.000. Het project moet na 31 december 2018 gestart zijn. Met de regeling kunnen particulieren en rechtspersonen, of een samenwerkingsverband daarvan, een subsidie ontvangen voor projecten die zorgen voor het zichtbaar maken van de Peelrandbreuk, wijst of bekendheid hieraan geven. Voor het vergroten van de bekendheid van het Geopark Peelhorst in oprichting kan ook subsidie worden aangevraagd.

 

Met de regeling Robuuste en toekomstbestendige watersystemen komen projecten voor subsidie in aanmerking voor verdrogingsbestrijding, beek- en kreekherstel, opheffen van een vismigratieknelpunt, waterberging in het landelijk gebied en klimaatrobuuste watersystemen in het beheergebied van Delteplan Hoge Zandgronden. 

Terug naar overzicht