Nieuws

apr
3

Subsidieplafond regeling asbest eraf, zonnepanelen erop Noord-Holland waarschijnlijk bereikt

Met de uitvoeringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop kunnen eigenaren en (erf)pachters van een (voormalig) agrarisch bouwblok subsidie aanvragen voor het verwijderen en afvoeren van een asbestdak en het gelijktijdig of daaropvolgend aanschaffen en plaatsen van zonnepanelen. Het subsidieplafond van € 238.000 is waarschijnlijk bereikt.

Op dit moment overschrijdt het aangevraagde subsidiebedrag het vastgestelde subsidieplafond. De ingediende aanvragen zijn nog niet allemaal volledig beoordeeld, maar de verwachting is, dat het hiermee beschikbare budget hiermee volledig wordt uitgeput.

Terug naar overzicht