Nieuws

apr
3

Subsidie voor het opruimen drugsafval in 2018 grotendeels voortgezet

Gemeenten, terreinbeheerders en andere grondeigenaren die in 2017 kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval kunnen hiervoor in 2018 in het grootste deel van Nederland subsidie aanvragen. De regeling was vorig jaar nog in alle provincies geopend voor aanvragen. In de provincies Groningen, Friesland en Drenthe zal de regeling dit jaar echter gesloten blijven.

In Noord-Nederland werd bij de politie in 2017 niet of nauwelijks melding gedaan van afvaldumpingen van synthetische drugs. Dit was voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe reden, de regeling niet opnieuw open te stellen voor aanvragen. De indientermijn voor de provincie Utrecht voor 2018 is inmiddels gesloten. De overige openstellingsperiodes zijn als volgt:

  • Zeeland: 1 februari 2018 tot en met 30 juni 2018;
  • Noord-Holland: 15 februari 2018 tot en met 15 augustus 2018;
  • Overijssel: 20 februari 2018 tot en met 1 mei 2018;
  • Limburg: 15 maart 2018 tot en met 31 juli 2018;
  • Flevoland: 14 maart 2018 tot en met 11 mei 2018;
  • Gelderland: 1 april 2018 tot en met 1 september 2018;
  • Noord-Brabant: 4 april 2018 tot en met 5 juli 2018;
  • Zuid-Holland: 1 mei 2018 tot en met 30 september 2018.

De administratieve verwerking voor deze subsidieregeling wordt uitgevoerd door de provincie Noord-Brabant. De indiener ontvangt de subsidie afhankelijk van de provincie, waar het afval is gedumpt, van die provincie ook de subsidie voor het opruimen. De ingediende aanvragen worden beoordeeld volgens een tendersysteem. Na afloop van de aanvraagperiode wordt per provincie gelijktijdig over de aanvragen beslist op basis van de gestelde voorwaarden. Dreigt het subsidieplafond te worden overschreden, dan wordt er naar rato uitgekeerd. 

 

Er moet onder meer sprake zijn van illegale dumping van drugsafval, dat afkomstig is van productie van synthetische drugs. Van deze illegale dumping is aangifte gedaan bij de politie. Het drugsafval moet verwijderd zijn in de periode tussen 1 januari en 31 december 2017.

Terug naar overzicht