Nieuws

apr
3

Stand van zaken Subsidie energiebesparing eigen huis op 3 april 2018

De Subsidie energiebesparing eigen huis stimuleert energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector. Hiervoor is tot en met 31 december 2018 € 60 miljoen subsidie beschikbaar. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor eigenaar-bewoners is het subsidieplafond bereikt. Verenigingen van Eigenaren kunnen nog wel aanvragen indienen. Dit laat RVO weten in de stand van zaken per 3 april 2018.

Voor Verenigingen van Eigenaren is er in totaal € 6 miljoen gereserveerd voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan het gebouw. Daarnaast is er een subsidieplafond van € 2 miljoen gereserveerd voor MJOP (meerjarenonderhoudsplannen), energieadvies en procesbegeleiding.

 

Tot nu toe vroegen VvE's voor € 4.378.460 subsidie aan voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Van dit bedrag is € 2.971.594 ook daadwerkelijk versterkt. Er werd voor € 82.945 subsidie aangevraagd voor MJOP, energieadvies en procesbegeleiding. Hiervan is intussen € 55.554 verstrekt.

 

Meer informatie is te vinden op de website van RVO.nl.

Terug naar overzicht