Nieuws

apr
3

Provincie Groningen maakt subsidieplafonds bekend voor rijksmonumenten regelingen

Onlangs werden in de provincie Groningen twee nieuwe subsidieregelingen voor rijksmonumenten vastgesteld, de Regeling Groot Onderhoud en Restauratie Rijksmonumenten Groningen (RORG) en de Regeling Regulier Onderhoud Rijksmonumenten Groningen (GRGG). Gedeputeerde Staten hebben nu ook de officiële budgetten voor 2018 bekendgemaakt. Voor de RORG is € 2.650.000 beschikbaar, voor de GRGG in totaal € 2.750.000.

De bedragen zijn met ingang van 1 april 2018 van toepassing. Het subsidieplafond van € 2,75 miljoen voor de GRGG is opgebouwd uit deelplafonds van € 450.000 voor rijksmonumenten zonder woonfunctie in de provincie Groningen en € 2,3 miljoen voor rijksmonumenten met een woonfunctie in het aardbevingsgebied.

 

Vanuit de RORG kan een vergoeding worden aangevraagd voor het zogenaamde regulier onderhoud van woonhuismonumenten in de regio. Dit zijn de werkzaamheden die periodiek aan een rijksmonument worden uitgevoerd, om het in goede stand te houden. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 april tot en met 31 december 2018.

 

Met de GRGG kan een vergoeding worden aangevraagd voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten in het aardbevingsgebied van de provincie. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 april tot en met 31 december 2018. Er zijn vier rondes gepland. De complete aanvragen moeten binnen zijn op 30 april, 30 juni, 14 september en 14 oktober 2018.

Terug naar overzicht