Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
3

Noord-Hollandse subsidie voor waterrecreatie tot en met 7 november 2018 weer aan te vragen

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de eerder aangekondigde wijzigingen op de subsidie voor waterrecreatie gepubliceerd. De regeling is tot en met 7 november 2018 geopend voor aanvragen. Voor deze periode is een subsidieplafond vastgesteld van € 175.000. De formulering van de subsidiabele activiteiten is beperkt herzien.

Met de Uitvoeringsregeling subsidie water als Economische Drager, waterrecreatie Noord-Holland 2017 kan subsidie worden verstrekt voor activiteiten (fysieke werkzaamheden) die leiden tot de aanleg en uitbreiding van openbaar toegankelijke aanlegkades, steigers en openbare voorzieningen die aantoonbaar bijdragen aan de verbetering en de realisatie van sloepenroutes in de provincie. In het kader van deze regeling kan ook subsidie worden verstrekt voor de inzet van promotiemateriaal in de vorm van kaarten voor deze routes. 

 

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, tot maximaal € 40.000.

Terug naar overzicht