Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
3

Gelderland verhoogt subsidieplafond voor jonge landbouwersregeling

Van 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018 konden jonge landbouwers in Gelderland subsidie aanvragen voor fysieke investeringen in de verduurzaming van hun onderneming. Het subsidieplafond voor deze indientermijn is met terugwerkende kracht verhoogd naar € 1,8 miljoen.

Van dit budget is 50% afkomstig van de provincie en 50% uit middelen uit het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling ELFPO.

 

Door verduurzaming kan er een bijdrage worden geleverd aan de verbetering van het milieu, de klimaatbestendigheid, het dierenwelzijn, de volks- en diergezondheid, het landschap, de ruimtelijke kwaliteit of de biodiversiteit. De subsidie is één van de maatregelen die worden genoemd in de Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) van Gelderland. Het vormt de provinciale uitwerking van de landelijke POP.

Terug naar overzicht