Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
3

Deadline subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Groningen gewijzigd

Op 28 maart 2018 hebben Gedeputeerde Staten van Groningen de subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap vastgesteld. Hierin is een verkeerde deadline opgenomen. De uiterste indiendatum voor de investeringssubsidie natuur en landschap en de subsidie functieverandering is gewijzigd van 31 oktober 2017 in 31 december 2021.

Het gaat hierbij om éénmalige investeringen in een natuurterrein:

  • die rechtstreeks de fysieke condities of kenmerken van het desbetreffende natuurterreinen wijzigen, of
  • die gericht zijn op de realisatie en bescherming van een binnen een natuurterrein gelegen landschapselement waarbij geen functieverandering hoeft plaats te vinden.

Daarnaast kan de provincie in dit kader een investeringssubsidie verstrekken voor een programma van investeringen in natuurterreinen die één of meerdere investeringen tot doel hebben.

 

De subsidie voor functieverandering kan worden verstrekt voor de waardedaling van de grond als gevolg van:

  • de omzetting van landbouwgrond in natuurterrein;
  • de omzetting van landbouwgrond voor de daaropvolgende aanleg van een landschapselement of realisatie van een beheerpakket landschap.

Terug naar overzicht