Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
3

Ruim € 130 miljoen beschikbaar voor energie-innovatieprojecten binnen de Topsector Energie

Op 3 april 2017 zijn een tiental regelingen binnen de Topsector Energie opengesteld voor aanvragen. Het gaat om de volgende regelingen: Demonstratie Energie Innovatie (DEI), Hernieuwbare Energie, MVI Energie, Systeemintegratiestudies, Biobased Economy en Groen Gas (BBEG) Innovatie, Urban Energy, Energie en Industrie Early Adopter Projecten (EAP’s), Energie en Industrie Joint Industry Projecten (JIP’s), Systeemintegratie op de Noordzee en Wind op Zee R&D.

De belangrijkste wijzigingen in 2017 zijn:

  • De uitbetaling van de voorschotten vond plaats via de penvoerder. Vanaf 2017 krijgen de subsidieontvangers hun eigen voorschot op hun eigen rekening uitbetaald;
  • In de regeling Hernieuwbare Energie projecten kunnen nu ook projecten voor subsidie in aanmerking komen, waarvan de resultaten uiterlijk in 2030 leiden tot hernieuwbare energieproductie. Deze termijn was eerder 2023;
  • In de regeling Demonstratie energie-innovatie (DEI) komt industrieel onderzoek niet meer voor subsidie in aanmerking. In de praktijk blijkt dat er bij demonstratieprojecten geen sprake is van industrieel onderzoek;
  • In de tender voor systeemintegratie is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Deze subsidiemodule richt zich nu meer op systeemintegratie op de Noordzee en het type projecten dat daarbij aansluit;
  • Het maximale subsidiebedrag voor Wind op zee R&D-projecten is verlaagd van € 1.000.000 naar € 500.000. Daardoor kunnen met het beschikbare budget zoveel mogelijk projecten gehonoreerd worden. Ook zijn de afwijzingsgronden en rangschikkingscriteria aangepast;
  • In de regeling Energie en industrie: joint industry projects krijgen projecten die programmalijnen 2 of 3 betreffen geen subsidie als ze niet tot de drie hoogst gerangschikte aanvragen voor deze beide programmalijnen samen horen;
  • Het toepassingsgebied van de Energie en industrie: Early adopterprojecten is verbreed. Ook industrieel onderzoek komt in het vervolg voor subsidie in aanmerking;
  • De tenders voor LNG en Upstream gas gaan dit jaar niet open.

De beschrijvingen van de programmalijnen zijn voor een aantal regelingen aangepast. Klik hier voor meer informatie over de openstellingen. 

Terug naar overzicht